Duinwijklaan 49 - 1943 GB Beverwijk - Tel. 0251-212031  - Tel. 0251-274042

Algemene voorwaarden


Op (behandelings) overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor de Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.